سفارش تبلیغ
سرور اختصاصی
سرور اختصاصی
تاریخ : یادداشت ثابت - چهارشنبه 93/3/29 | 10:37 صبح | نویسنده : خواهر بسیجی

 

چادر تاج افتخار برتر


بشنو ازچادردرتوصیف زن                  تار و پودش با تو می گوید سخن

تار و پودم را شرافت یافته                       تا شرافت را به عصمت بافته

در کلاس حفظ تقوا و شرف                    دختران دُرند وچادر چون صدف

بهترین سرمایه زن چادر است              زانکه زن را زینت زن چادر است

چادراز بهر زنان الزامی است                بهر زن بی چادر نا کامی است

حفظ چادر در سرای اقتدار                       دختران را هست تاج افتخار

حفظ چادر حفظ دین و مذهب است        شیوه زهرا و درس زینب است

حفظ چادر حفظ ناموسهاست                 پاسدار حیله جاسوسهاستحفظ چادر نص قران مجید                          قفل جنت را بود تنها کلید

حفظ چادر سد فحشا می شود             رو سفیدی نزد زهرا می شود

حفظ چادر چاره ساز کارهاست              حافظ گل از هجوم خارهاست

حفظ چادر زخمها را مرحم است              دست بر سینه نامحرم است

حفظ چادر التیام درد هاست               سد محکم در برابر  نامردهاست

 

شعر از حسن حیاتبخش

 yas2011.parsiblog.com


  • paper | sales رپورتاژ | فروش رپرتاژ
  • فروش بک لینک فالو | خرید رپرتاژ